UW  MENING TELT

UW MENING TELT

Welken leden zitten er in de stadsraad voor u.Ons team

Voorzitter

Voorzitter

Jan Mol

Bijzonderheden Centrumgroep

Secretaris

Secretaris

John leystra

Bijzonderheden wonen / huisvesting

Penningmeester

Penningmeester

Rika Lanjouw - Hof

Bijzonderheden,financiële zaken

Bestuurslid

Bestuurslid

Jacco Spil

Bijzonderheden toerisme

Bestuurslid

Bestuurslid

Robert Gieling 06 - 10575040

Bijzonderheden website, Facebook

Bestuurslid

Bestuurslid

Dick Appel

Bijzonderheden veiligheid / verkeer

Bestuurslid

Bestuurslid

Ronald Boekel

Bijzonderheden