UW  MENING TELT

UW MENING TELT

Vergadering dinsdag d.d.  -    - 2020 - aanvang 20.00 uur in St. Pieter MedemblikLocatie  : Verenigingsgebouw St. Pieter te Medemblik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Inmiddels is bekend dat de "corona" maatregelen in ieder geval tot 6 april van kracht zijn. Verwacht wordt dat daarna de maatregelen in wel of niet aangepaste vorm door gaan. Om die reden is besloten de geplande vergadering van de Stadsraad op dinsdag 7 april te laten vervallen.